Ahad, 20 November 2011

Matrix02:Terminologi Dalam Masalah Matrix
Peringatan

Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh, kitab Sirus Salikin dan kitab Hikam.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.


-M.O"You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes"
(Morpheus -The Matrix)Dalam membahaskan masalah di dalam Matrix,perlulah diketahui dahulu istilah-istilah yang terlibat dalam perbahasan Matrix ini.Kelak apabila kita 'mengembara' ke dalam dunia Matrix ini lebih jauh,kita tidaklah tertanya-tanya istilah atau pengertian yang pelik-pelik yang memungkinkan kita sesat atau ditangkap oleh 'ejen-ejen' (rujuk ejen Smith) yang memang mencari mangsa untuk dikelirukan secukupnya."Pengajian The Matrix"

The Matrix adalah sekadar model untuk menerangkan masalah kerohanian dan pengetahuan Kuantum peringkat tinggi,dimana sebelum ditemui model 'The Matrix',para guru kerohanian,nabi-nabi,ahli sufi,orang-orang suci,para rishi,arahat,sami dan pendeta telah cuba mengungkapkan rahsia kehidupan melalui pelbagai model untuk memudahkan orang awam memahaminya sebagai contoh,'sarung','moksha','nirvana','reinkarnasi','karma','samsara,'pakaian','perut burung','karung' dan sebagainya untuk mewakili bahagian-bahagian dalam masalah alam fizikal dan alam ghaib.Semakin tinggi pengetahuan manusia mengenai alam benda di sekelilingnya maka makin berubah dan makin mudah manusia MENGAITKAN masalah kerohanian dengan benda atau pun peralatan yang mereka biasa atau gunakan sehari-hari.

Model The Matrix mengambil perkakasan komputer sebagai asas pemahaman.Di dalam pengajian The Matrix,anda akan bertemu dengan istilah-istilah seperti kerangka utama (mainframe),port,plug in/plug out,hack,virus,trojan,reformat,virtual reality,program dan lain-lain."The Matrix"

Matrix sebenarnya suatu istilah umum,yang merujuk kepada dua kategori

*ruang fizikal di luar minda
*ruang esoterik di dalam minda

Ruang fizikal di luar minda ialah ruang-masa yang kita berhidup sekarang.Ruang yang kita TAHU melalui deria kita;kita dapat lihat ia,rasakan,hidu dan dengar.Ia adalah dunia fizikal yang kita SEDAR sekarang ini.Perlu diketahui,di dalam teks-teks kerohanian tidak kira dari sumber Islam atau non-Islam,ada dicatatkan kewujudan pelbagai alam dalam pelbagai istilah seperti 'kayangan','tusita','jabarut' dan sebagainya.Di dalam kajian Fizik Kuantum dan Fizik Teori,alam yang kita berhidup sekarang adalah berbentuk 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa (3D-panjang,lebar,dalam).Jadi sudah tentu terdapat ruang dua dimensi (panjang,lebar) dan 1 dimensi (satu garisan).Dalam pada itu terdapat juga ruang yang lebih tinggi dari ruang 3 dimensi;4 dimensi,5 dimensi dan seterusnya di mana kajian Fizik Kuantum yang bergabung dengan Teori Kuantum-Graviti telah menjumpai keseluruhan jumlah dimensi adalah berjumlah 11 dimensi ruangmasa setakat ini (seterusnya akan dibincangkan di bawah silibus "Matrix Lebih Tinggi" serta "Hubungan Matrix dan Dimensi")

Ringkasnya,dalam kata lain yang lebih sederhana,Matrix bermaksud 'alam-alam'

Ruang esoterik di dalam minda merujuk kepada pengetahuan yang lebih tinggi dan abstrak.Subjek ini akan membincangkan perkaitan antara dunia fizikal dan rahsia minda.Masalah 'Ruang di dalam minda' adakalanya berselisih (distort) dengan masalah 'Ruang di luar minda' tetapi jika diperhalusi,keduanya saling melengkapi dan menjelaskan kewujudan mereka masing-masing.Telah diketahui turun-temurun bahawa minda adalah entiti yang paling misteri di mana guru-guru kerohanian timur ada menerangkan mengenai 'minda' dan 'tubuh' yang terperincinya terdapat dalam '3 Jenis Diri':

-Diri Terdiri
-Diri Terperi
-Diri Sebenar Diri

Ini adalah salah satu definisi popular di mana konsep ini telah dikenali dengan pelbagai istilah mengikut aliran kerohanian tertentu.Kaitan 'minda' dan 'tubuh' adalah misteri yang amat digemari dan dibahaskan selama beribu-ribu tahun oleh pelbagai agama-agama besar,pendiri-pendiri aliran kerohanian,para pengkaji dan pakar-pakar perubatan di seluruh dunia.Di hujung pengembaraan nanti akhirnya dapat ditemui rahsia paling penting;bahawa sebenarnya segala sesuatu itu BUKANLAH DI LUAR MINDA TETAPI DI DALAM MINDA.


"The One"

Istilah ini merujuk kepada orang-orang pilihan Tuhan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan ini.Orang-orang ini kerap disebut sebagai nabi,orang suci,peramal,pendeta agung,maitreya,avatar dan sebagainya biasanya merupakan orang yang disegani dari segi akhlak dan sikap yang terpuji.'The One' bukanlah orang yang mewar-warkan dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan melainkan setelah diarahkan begitu.Mereka sendiri tidak tahu pada awalnya bahawa diri mereka terpilih sehinggalah diberitahu secara wahyu,ilham atau cara-cara tertentu.'The One' tidak suka orang disekelilingnya terlalu menyanjung dirinya.Mereka ini biasanya berperawakan tampan,bertubuh tegap dengan ketinggian yang optimum,berwajah manis dan menawan,tutur kata yang elok dan ada aura dan karisma diri.Ini penting untuk memudahkan para pengikut mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka dengan rela dan konsisten.


"Plug in/Plug out"

'Plug in' bermaksud dilahirkan di dalam 'Matrix' terutamanya Matrix yang manusia berhidup,mencari pilihan dan membuat pilihan.'Plug in' juga bermaksud masuk ke dalam kesedaran yang lebih tinggi.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut 'plug in'.

'Plug out' pula bermaksud dimatikan dalam Matrix yang sedang dialami.Ia juga bermaksud dikeluarkan dari Matrix.'Plug out' adalah simbol kepada 'kematian','pengakhiran' atau 'selesai'.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut 'plug out'.


'The Source'

The Source adalah sumber segala sesuatu.Dalam terminologi Matrix,The Source adalah sumber untuk membina kod-kod program di mana dalam hal ini ia digelar 'source code'.Dalam tafsiran kerohanian tradisional,ia adalah mewakili sumber segala kejadian dan penciptaan makhluk.Ia juga digelar 'supermind','overmind' dan 'The Mind'.Setiap minda manusia berhubung dengan 'Mind' ini.'The Source' seringkali bertembung dengan satu lagi entiti iaitu 'The Architect'.Sesetengah kerohanian terutamanya dari Barat memisahkan 'The Architect' dengan 'The Source'.Tetapi dalam disiplin kerohanian Sufism (tasawuf),'The Source' itu adalah 'The Architect'.


'The Architect'

The Architect adalah entiti yang membina Matrix;segala Matrix yang ada.Dialah yang menyusun program dan mengatur segala kod,trafik,protokol,port,format,codec,komunikasi dan lain-lain di dalam Matrix.Dialah yang menghidupkan program,mematikan program (shut down),memasukkan program serta mengeluarkan program.Dia juga yang menentukan jumlah program yang berjalan,protokol yang digunakan dan masa yang dihabiskan ('The Architect' tidak tertakluk pada 'masa' kerana 'masa' juga adalah sebuah program).'The Architect' juga bersikap seperti pengaturcara (programmer).Dalam tafsiran kerohanian dan mungkin saja istilah yang biasa difahami manusia umum,'The Architect' ini adalah apa yang digelar Maha Pencipta;Tuhan,'God','Lord' dan sebagainya.


'Programmer'

Pengaturcara.Iaitu entiti yang tugasnya menyusun program yang berjalan di dalam Matrix.Setiap program ada pengaturcara yang menjaganya.'Programmer' tidak dapat melaksanakan program tanpa 'The Source'.Dari sinilah dia mendapat sumber kod untuk menjalankan tugasnya.'Programmer' yang sebenar adalah 'The Architect' kerana dialah yang sebenarnya mempunyai katakunci (password) untuk semua 'source code' dan tidak ada seorang pun 'programmer' yang dapat mengakses 'mainframe' (kerangka utama) kepada 'source code' ini tanpa keizinannya.Tetapi 'The Architech' telah membina 'programmer-programmer' yang lain,sebagai menunjukkan kebijaksanaannya dan kehebatannya mencipta (bukan untuk membantunya atau menunjukkan kelemahannya).Setiap parameter program dikawal oleh 'programmer' ini.Sebagai contoh,dalam dunia realiti manusia,setiap perjalanan material fizik mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk mampu berjalan lancar.Manusia dan benda-benda mampu bergerak stabil di atas bumi kerana dibekalkan dengan daya graviti yang mempunyai ukuran tertentu.Begitu juga jumlah titisan hujan yang turun,burung-burung yang terbang,pohon-pohon yang bergoyang dan kadar desibel guruh di langit juga kadar haba yang dipancarkan matahari,mempunyai parameter-parameter yang diselia oleh para 'programmer' ini.SETIAP SATU MEMPUNYAI UKURAN TERTENTU MENUNJUKKAN IA ADALAH DICIPTA,BUKAN TERJADI DENGAN SENDIRINYA.Dalam tafsiran yang sederhana dari disiplin kerohanian,para 'programmer' ini adalah para malaikat yang menjalankan pelbagai tugas di semua Matrix yang dibenarkan khasnya Matrix yang manusia berhidup sekarang.Setiap titisan hujan ada malaikat yang menjaganya.Begitu juga elektron-elektron yang berputar-berputar di orbitnya,setiap satu ada malaikat yang mengawalnya.Maha Suci Tuhan.


'Program'

Iaitu rancangan-rancangan,fasiliti,tema,peristiwa,subjek/objek dan sebagainya yang berjalan di dalam Matrix.Program adalah struktur kepada Matrix.Tanpa program,Matrix adalah satu ruang kosong yang menjemukan.Tiada apa-apa.Nothing.Program terdiri dari beratus-ratus,beribu hingga infiniti kod-kod yang diambil dari 'The Source' di 'mainframe'.Kod-kod ini disusun menjadi parameter-parameter,peraturan perisian,masa dan struktur lain sehingga menjelma menjadi program.Setiap entiti yang wujud termasuk para 'programmer' itu sendiri adalah 'program'.Segalanya 'program' sehingga Matrix pun merupakan 'program' yang dicipta.Hanya 'The Architect' sahaja bukan 'program'.Dia adalah entiti yang memegang peranan 'The Architect','The Source' dan 'Programmer' sekaligus.Dalam tafsiran kerohanian tradisional,'program' ini merujuk kepada makhluk,iaitu YANG DICIPTAKAN.Makhluk bukan sahaja bermakna yang bernyawa sahaja,tetapi juga yang tidak bernyawa.Kucing,sudu,pinggan,nasi goreng,tahi cicak,kambing,bantal busuk,komputer,matahari,Nebula Ketam,galaksi,elektron,proton,quark,bozon dan sebagainya adalah 'program',iaitu makhluk yang diciptakan.Makhluk diciptakan oleh Khaliq iaitu PENCIPTA.'Program' berasal dari kod-kod yang disusun,di mana kod-kod itu pula diambil dari 'The Source' yang bertempat di 'mainframe'.


'Mainframe'

Kerangka utama.Iaitu tempat dimana kod-kod disimpan dan dikawal rapi.'Mainframe' bertempat di luar kod biasa Matrix dan mempunyai katakunci (password) yang teramat rahsia untuk memasukinya.'Mainframe' menyimpan segala kod di dalam 'memori' nya yang khas.Tidak diketahui secara jelas adakah terdapat 'programmer' yang dapat mengaksesnya (apa pun dengan kebenaran 'The Architect') tetapi terdapat 'The One' yang dapat mencapai akses ke 'mainframe'.Di dalam tafsiran kerohanian (sufism) 'mainframe' mewakili Lauh Mahfuz yang menyimpan 'Kitab Yang Terpelihara' iaitu berisi pengetahuan yang lepas,kini dan akan datang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setakat ini dahulu MistisFiles memberikan definisi istilah-istilah yang dipakai dalam model kerohanian The Matrix.Istilah-istilah di atas adalah istilah dalam kategori asas yang perlu di beri penjelasan dahulu.Terdapat berpuluh-puluh lagi istilah tetapi lebih mudah kalau diterangkan istilah itu bersama-sama artikel kerana istilah-istilah ini lebih bersifat rumit dan mungkin akan menimbulkan anggapan negatif dari pembaca.

Anda sudah faham sekarang?

Ok,sebelum memasuki 'Matrix',kami ingin memberitahu anda beberapa perkara.

Kita semua adalah pengemis kebenaran.Kita semua dilahirkan di dalam penjara. PENJARA MINDA yang TIDAK berbau atau dapat dirasa,didengar dan dilihat.Ia adalah penjara yang sunyi sepi,gelap dan kosong.Malangnya,tidak seorang pun yang dapat memberitahu anda setepatnya apakah Matrix itu.Anda KENA CARI DAN KAJI SENDIRI.Ini adalah peluang anda yang terakhir,selepas ini tiada ruang untuk KEMBALI.Di sini ada dua biji pil;merah dan biru.

Anda ambil pil biru,semua cerita akan berakhir di sini;anda akan bangun dari tidur dan anda percaya apa yang anda ingin percaya.

Anda ambil pil merah,anda akan tetap di dunia yang benar-benar menakjubkan...kami jamin, dan kami akan bawa anda sedalam mana 'lubang sang arnab' itu pergi.

INGAT!Apa yang kami tawarkan di sini adalah bertujuan untuk mencari kebenaran semata-mata,tiada niat yang lain.
OK, SUDAH BERSEDIA?IKUT KAMI    

2 ulasan:

  1. Alhamdulillah...so far so good...saya ambil pil merah!

    BalasPadam
  2. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh) SURAH AR-RA'AD AYAT 39.
    ADAKAH ALLAH RE WRITE AND ERASE WHAT IN THE MAIN "SOURCE CODE " UMMUL KITAB ?

    BalasPadam